1

SOLIDNE

WYSZKOLENIE

2

DLA KAŻDEGO!

REKRUTACJA I SELEKCJA

Kuźnia Ekspertów świadczy usługi z zakresu rekrutacji i selekcji dla firm, które aktualnie poszukują pracowników bądź planują zmiany kadrowe.

POŚREDNICTWO PRACY

Nasza firma angażuje się w proces podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych naszych Klientów. Wierzymy jednak, że każdy kontakt może okazać się cenny.

KARIERA

W związku z ciągłym rozwojem naszej oferty szkoleniowo-doradczej, prowadzimy ciągły nabór aplikacji także do naszej firmy.

Rekrutujemy!

Przebieg procesu rekrutacyjnego zależy od specyfiki stanowiska, jego złożoności oraz Państwa oczekiwań.

Tworzymy rozwiązania szyte na miarę Państwa potrzeb!

Mamy świadomość, że kapitał ludzki jest jednym z najistotniejszych elementów efektywnego funkcjonowania organizacji, dlatego też chcemy wspierać Państwa w świadomym dobieraniu personelu.

W procesie rekrutacji oraz selekcji, oferujemy Państwu następujące działania:

 • identyfikacja potrzeb stanowiskowych oraz oczekiwań organizacji,
 • budowanie profilu kompetencyjnego kandydata oraz opisu stanowiska,
 • wielowymiarowe pozyskiwania kandydatów,
 • weryfikacja kompetencji kandydatów,
 • zaproponowanie kandydatur najbardziej odpowiadających założonemu
 • profilowi.

Państwo najlepiej znają system działania swojej organizacji, dlatego też proces rekrutacji rozpoczynamy od poznania Państwa oczekiwań i potrzeb względem nowego pracownika. Na podstawie zebranego wywiady oraz analizy standardów organizacyjnych i stanowiskowych, przygotowujemy całościowy opis stanowiska wraz z profilem kompetencyjnym, który stanowi podstawę do dalszego procesu rekrutacji i selekcji kandydatów.

Na tym etapie stosujemy następujące metody pracy:

 • indywidualny wywiad pogłębiony,
 • zogniskowany wywiad grupowy,
 • obserwacja uczestnicząca,
 • analiza dokumentacji.

Bazując na naszym doświadczeniu oraz szerokiej bazie danych, analizujemy aktualny rynek pracy oraz poszukujemy potencjalnych pracowników na wielu różnorodnych płaszczyznach. W tym celu stosujemy następujące metody: analiza wewnętrznej bazy aplikacji, direct serach, networking – polecenia i rekomendacje, nabór poprzez ogłoszenia rekrutacyjne.

Na etapie weryfikacji nadesłanych aplikacji stosujemy metody:

 • merytoryczna analiza dokumentów aplikacyjnych,
 • wstępny wywiad telefoniczny,
 • indywidualny wywiad pogłębiony,
 • ćwiczenia praktyczne (case study, odgrywanie scen, in basket),
 • próbki pracy,
 • testy wiedzy (językowe oraz merytorycznie związane ze stanowiskiem).

Wysłanych maili

0

Przeszkolonych osób

0

Zadowolonych pracodawców

0

Zapisz się do naszej bazy aplikacji

POŚREDNICTWO PRACY

Kuźnia Ekspertów zajmuje się również pośrednictwem pracy, łączymy Pracodawcę z potencjalnym Pracownikiem, który posiada niezbędne kompetencje. Zapisując się do naszej bazy zapewniasz sobie szansę otrzymania oferty pracy, która jest dostosowana do Twoich kompetencji i celów zawodowych.

NAJLEPSI KANDYDACI

Zachęcamy również pracodawców do skorzystania z oferty rekrutacji i selekcji pracowników. Zaproponujemy Państwu kandydatów, którzy odpowiadają Państwa wymaganiom. Świadczymy również usługę pośrednictwa pracy w projektach opartych o wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, m.in. realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz CV

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Take-Out, Kuźnia Ekspertów, Cienista Office Artur Roger z siedzibą w Poznaniu
podanych danych w celu przesłania Państwu wyceny usług firmy, a w końcu realizacji umowy o świadczenie usług.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Take-Out, Kuźnia Ekspertów, Cienista Office Artur Roger z siedzibą w Poznaniu
podanych danych w celach marketingowych własnych produktów i usług lub produktów i usług
podmiotów trzecich oraz dla monitorowania ruchu na stronie internetowej spółki (profilowanie).Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania...

, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego. W obu wyżej wymienionych przypadkach, zgoda może być w każdej chwili wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez wysłanie e-maila na adres: biuro@kuzniaekspertow.pl Take-Out, Kuźnia Ekspertów, Cienista Office Artur Roger z siedzibą w Poznaniu będzie przetwarzała Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy(nie dłużej jednak niż przez rok od dnia otrzymania przez Państwa oferty handlowej), a dalej przez czas wykonania umowy, a także przez czas, w którym Take-Out, Kuźnia Ekspertów, Cienista Office Artur Roger jest zobowiązania do przechowywania dokumentów sprzedaży. Po upływie wskazanych okresów czasu, Państwa dane zostaną przez Take-Out, Kuźnia Ekspertów, Cienista Office Artur Roger zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych.

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU!

W związku z ciągłym rozwojem naszej oferty szkoleniowo-doradczej, prowadzimy ciągły nabór aplikacji na stanowiska:
 • doradca zawodowy,

 • psycholog,

 • trener umiejętności miękkich,

 • trener kompetencji zawodowych.


Jeżeli są Państwo zainteresowani podjęciem współpracy w zakresie oferty już istniejącej, bądź macie ofertę związaną z obszarem, którym jeszcze się nie zajmowaliśmy, zapraszamy do kontaktu!

Obok znajdą Państwo formularz. Prosimy o uzupełnienie danych, które stanowić będą podstawę wpisania Państwa do naszej bazy. W przypadku zainteresowania Państwa kandydaturą, skontaktujemy się telefonicznie bądź mailowo w celu dalszej weryfikacji zgłoszenia.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Miasto (wymagane)

 Prawo jazdy

Temat

Treść wiadomości

Załącz CV

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Take-Out, Kuźnia Ekspertów, Cienista Office Artur Roger z siedzibą w Poznaniu
podanych danych w celu przesłania Państwu wyceny usług firmy, a w końcu realizacji umowy o świadczenie usług.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Take-Out, Kuźnia Ekspertów, Cienista Office Artur Roger z siedzibą w Poznaniu
podanych danych w celach marketingowych własnych produktów i usług lub produktów i usług
podmiotów trzecich oraz dla monitorowania ruchu na stronie internetowej spółki (profilowanie).Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania...

, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego. W obu wyżej wymienionych przypadkach, zgoda może być w każdej chwili wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez wysłanie e-maila na adres: biuro@kuzniaekspertow.pl Take-Out, Kuźnia Ekspertów, Cienista Office Artur Roger z siedzibą w Poznaniu będzie przetwarzała Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy(nie dłużej jednak niż przez rok od dnia otrzymania przez Państwa oferty handlowej), a dalej przez czas wykonania umowy, a także przez czas, w którym Take-Out, Kuźnia Ekspertów, Cienista Office Artur Roger jest zobowiązania do przechowywania dokumentów sprzedaży. Po upływie wskazanych okresów czasu, Państwa dane zostaną przez Take-Out, Kuźnia Ekspertów, Cienista Office Artur Roger zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych.