1

SOLIDNE

WYSZKOLENIE

2

DLA KAŻDEGO!

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych została stworzona w 2015 r., z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników, zastępując dotychczasową, największą wyszukiwarkę usług szkoleniowych – „Inwestycja w Kadry”. Głównym założeniem, które przyświecało opracowaniu koncepcji Bazy Usług Rozwojowych, było przekazanie w ręce odbiorców usług możliwości swobodnego wyboru podmiotu, z którym przeprowadzą proces podnoszenia swoich kompetencji lub kompetencji swoich pracowników.

Baza Usług Rozwojowych to zatem ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca może w prosty sposób pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie.

W ramach RPO rozpoczęto uruchamianie tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF) tj. schematów dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników (nie dotyczy województwa mazowieckiego i pomorskiego). Umożliwia to w prosty i szybki sposób pozyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe wybrane samodzielnie przez przedsiębiorcę i odpowiadające na jego indywidualne potrzeby rozwojowe.

Kuźnia Ekspertów powstała z myślą o tych, którzy dążą do ciągłego rozwoju: własnych kompetencji czy też kompetencji swoich pracowników. Jako firma szkoleniowa posiadamy certyfikat ISO 9001:2008 potwierdzający spełnianie warunków w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług, ustanowionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678). Dzięki temu uzyskaliśmy wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe z możliwością dofinansowania ze środków europejskich.

Nasze aktualne usługi znajdą Państwo tutaj: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=5299

Jeśli nie znajdą Państwo szkoleń w pełni odpowiadających Państwa potrzebom lub potrzebują Państwo pomocy w ich określeniu zapraszamy do kontaktu. Od wielu lat z powodzeniem organizujemy i przeprowadzamy dedykowane, dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów szkolenia. Chętnie pomożemy także w uzyskaniu dofinansowania (do 80% wartości szkolenia).