1

SOLIDNE

WYSZKOLENIE

2

DLA KAŻDEGO!

KOMPETENCJE

Kuźnia Ekspertów skupia się na kształtowaniu w Państwa, jako w pracownikach kompetencji niezbędnych do wykonywania swoich obowiązków.

MOTYWACJA

Wiemy jednak, iż nawet najlepiej przeprowadzone szkolenie i nawet najpilniejszy uczeń, nie są gwarantem osiągnięcia sukcesu, dlatego proponujemy Państwu spotkania z doradcą – motywatorem.

DWIE ŚCIEŻKI

Aby wspomóc Państwa w świadomym budowaniu swojej ścieżki rozwoju, oferujemy sesje doradcze z dwóch obszarów: doradztwa zawodowego i psychologicznego.

 „Motywacja jest tym, co pozwala Ci zacząć.
Nawyk jest tym, co pozwala Ci wytrwać”.

Jim Ryun

03

W ramach doradztwa zawodowego oferujemy Państwu wsparcie w zakresie:

  • analiza potrzeb rozwojowych w zakresie edukacyjno-zawodowym,
  • ocena poziomu Państwa aktualnych kompetencji,
  • wypracowanie Indywidualnego Planu Działania,
  • tworzenie dokumentów aplikacyjnych – CV, list motywacyjny, portfolio, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Nasza kadra składa się nie tylko z doradców zawodowych, którzy wyposażą Państwa w podstawy wiedzy z zakresu poruszania się po rynku pracy. Wyróżnia nas to, iż posiadamy w swoich szeregach osoby pracujące w działach HR, zajmujące się rekrutacją oraz selekcją pracowników. To ich wskazówki mogą być dla Państwa najcenniejsze w przypadku poszukiwania pracy bądź analizy dotychczasowych porażek rekrutacyjnych.

04
W ramach doradztwa psychologicznego oferujemy Państwu wsparcie w zakresie:

  • analiza mocnych i słabych stron,
  • analiza czynników sukcesu i porażki w dotychczasowej drodze
  • edukacyjno-zawodowej,
  • efektywne radzenie sobie ze stresem i w sytuacjach stresowych, budowanie poczucia własnej wartości.

Nasza kadra psychologów posiada specjalizacje z zakresu psychologii pracy i psychologii społecznej, w związku z czym w efektywny sposób przygotuje Państwa na wyzwania stawiane przez aktualny rynek pracy. Równocześnie posiadana wiedza z zakresu HR i badanych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych kompetencji oraz stosowanych metod badania kompetencji, stanowi element wyróżniający nas spośród innych ośrodków doradczych.

Ponad 1000 przeszkolonych osób

 

Więcej niż 100 umiejętności do wyboru

Ucz się i rozwijaj

Profesjonalna kadra wykładowców