1

SOLIDNE

WYSZKOLENIE

2

DLA KAŻDEGO!

Indywidualne doradztwo zawodowe

Z końcem roku zakończyliśmy indywidualne doradztwo  zawodowe. Doradztwo realizowane było w ramach projektu dotyczącego aktywizacji zawodowej 36 osób pozostających bez zatrudnienia będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób z terenów wiejskich i odchodzących rolnictwa zamieszkujących teren powiatów włoszczowskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego i kazimierskiego w województwie świętokrzyskim poprzez podniesienie umiejętności i umożliwienie złożenia własnej działalności gospodarczej.