1

SOLIDNE

WYSZKOLENIE

2

DLA KAŻDEGO!

Kolejny kurs zawodowy za nami!

Z sukcesem zakończyliśmy kolejny kurs przygotowujący młode osoby do wejścia na rynek pracy.

Uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności praktyczne w grafice komputerowej. Program szkolenia obejmował 2 moduły tematyczne: Adobe Photoshop i Adobe Illustrator. Czas trwania: 60 godzin.

GRAFIKA KOMPUTEROWA – PROGRAM SZKOLENIA:

Adobe Photoshop (30 godz. szkoleniowych)

Wprowadzenie do programu oraz praktyczne warsztaty:

 • Różnice pomiędzy grafiką rastrową i wektorową
 • Formaty plików w grafice rastrowej i bitmapowej
 • Rozdzielczość, skalowanie, kadrowanie, kompresja bezstratna i stratna, modele barwne, profile kolorów i zarządzanie nimi
 • Budowa interfejsu programu Photoshop
 • Korygowanie położenia elementów projekt
 • Pędzle i wzorki
 • Gradienty
 • Przygotowanie projektów do prezentacji w internecie
 • Podstawy fotomontażu i korekcji zdjęć
 • Tworzenie zaznaczeń: narzędzie lasso, narzędzie różdżka, szybkie zaznaczanie
 • Kadrowanie: pomniejszanie i powiększanie obszaru roboczego
 • Praca na warstwach (tworzenie, blokowanie, grupowanie, łączenie i spłaszczanie warstw)
 • Galeria filtrów: rozmywanie i wyostrzanie zdjęć
 • Podstawy typografii, tworzenie warstwy tekstowej, zniekształcanie tekstu
 • Paleta paragraf i czcionka, nakładanie efektów na tekst
 • Korekcja tonalna: podstawowe polecenia korekcyjne
 • Retusz: pędzle korekcyjne, narzędzie łatka, pojęcie faktury, retusz perspektywiczny
 • Kolor w Photoshopie: RGB a CMYK
 • Projektowanie z użyciem palety Layer Comps (Kompozycji warstw)
 • Smart Objects (Obiekty inteligentne)
 • Tworzenie wizualizacji reklam zewnętrznych i elementy aplikacji mobilnej
 • Wykorzystujemy efekty i filtry na warstwach typu Smart Object
 • Budujemy ścieżki – krzywa Béziera
 • Tworzenie własnych kształtów wektorowych
 • Praca na maskach: maska wektorowa, szybka maska, maska przycinania
 • Zapisywanie i eksportowanie plików
 • Automatyzacja pracy
 • Wykorzystanie bibliotek
 • Praca z tekstem: rodzaje tekstu, tekst na ścieżce
 • Tworzenie animacji – GIF

Adobe Illustrator (30 godz. szkoleniowych)

Wprowadzenie do programu oraz praktyczne warsztaty:

 • Tworzenie kształtów i figur wektorowych za pomocą krzywej Béziera
 • Edycja obiektów wektorowych
 • Dodawanie i edycji tekstur
 • Użycie narzędzi z grupy Pathfinder do budowy złożonych obiektów i ilustracji
 • Malowanie, rysowanie ścieżek oraz użycie symboli
 • Transformacji i przekształceń ścieżek
 • Wykorzystanie masek i narzędzi edycyjnych do budowy złożonych ilustracji
 • Wprowadzanie i formatowanie tekstów
 • Przekształcanie zdjęć na grafikę wektorową – trasowanie
 • Wykorzystanie efektów
 • Dodawanie cieni, i stylizacji pracy
 • Budowanie wizualizacji 3D opakowań
 • Tworzenie prostych logotypów, papierów firmowych, okładek, reklam i ulotek
 • Poprawne przygotowanie pracy do druku i prezentacji w Internecie