1

SOLIDNE

WYSZKOLENIE

2

DLA KAŻDEGO!

Kwalifikacje

Kwalifikacja często określana jest jako zestaw efektów uczenia się. Podczas szkoleń beneficjent pozyskuje wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, które nabywane są poprzez edukacje formalną, pozaformalną czy nieformalną. Każda z form edukacji jest odpowiednio dopasowana do danej kwalifikacji. Po szkoleniu odbywa się weryfikacja sprawdzonej wiedzy, która następnie zostanie potwierdzona przez instytucję uprawnioną do certyfikowania.

Wiele osób jest świadoma, że ścieżka edukacji nie kończy się wraz z ukończeniem szkoły/studiów. Dzisiejszy rynek wymaga od pracowników nieustannego doszkalania się, ale to nie jedyny powód by podjąć ową inicjatywę. Dodatkowymi atutami może być chociażby poprawienie swoich umiejętności w danej dziedzinie, nawiązanie nowych znajomości w branży, a być może zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji. Warto się rozwijać.

 

Poniżej przedstawiamy szkolenia kończące się kwalifikacją rynkową. Jeśli któreś z nich zainteresowało Cię, skontaktuj się z nami szkolenia@kuzniaekspertow.pl

 

Szkolenie PROJECT MANAGER – od podstaw do zaawansowanych technik przygotowuje uczestników do profesjonalnego planowania projektów, które będą realizowane z odpowiednimi metodami oraz podejściem zarządzania. Poniżej przedstawiamy zakres tematyczny oraz program szkolenia:

 

 

Dzień I Podstawy zarządzania projektami

– wstęp, zapoznanie z uczestnikami

– niezbędne definicje

– rodzaje projektów

– etapy projektów

– istotność podejścia oraz planowania

– weryfikacja posiadanych zasobów oraz aspektów, które należy udoskonalić

– umiejętności a skuteczne zarządzanie w roli Project Managera

 

Dzień II Podstawy bycia dobrym liderem zespołu

– cechy dobrych kierowników zespołu

– zasady dobrego zarządzania zespołem

– podział ról w zespole oraz ich typologia

– style zarządzania zespołem

– podział kompetencji wśród członków zespołu

– istotność odpowiedniego przepływu informacji w zespole

– narzędzie usprawniające zarządzanie

– delegowanie zadań

– motywowanie członków zespołu

 

Dzień III Prowadzenie spotkań oraz organizacja pracy zespołu projektowego

– organizowanie efektywnych spotkań z zespołem

– przygotowanie do przeprowadzenia spotkania

– realizacja oraz podsumowanie spotkania

– zasady planowania pracy za pomocą sprawdzonych metod

– zasady skutecznej organizacji pracy

– rola i zadania Project Managera

 

Dzień IV Istotność podejmowania decyzji

– metodyka podejmowania decyzji w projekcie

– kiedy i jak oszacować budżet projektu

– najczęstsze błędy związane z zarządzaniem finansami

– błędy i zagrożenia związane z procesem podejmowania decyzji

– momenty krytyczne oraz radzenie sobie z nimi

– zarządzanie portfelem projektów

 

Dzień V Ryzyko, trudne sytuacje, konflikty oraz ich minimalizacje

– definicja ryzyka oraz jego rodzaje

– wyznaczenie czynników wpływających na (potencjalne) ryzyko

– strategie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi

– rozwiązywanie konfliktów oraz działania zapobiegawcze

– wskazówki radzenia sobie ze stresem w pracy jako Project Manager

– ocena rezultatów realizacji projektu

– przykładowe narzędzia do ewaluacji projektów

– podsumowanie szkolenia w zespole

Egzamin

 

Po ukończonym kursie uczestnik:

– definiuje rodzaje projektów oraz ich etapy,

– stosuje schematy zarządzania projektami oraz pracą zespołu,

– dobiera metody planowania i realizacji projektu,

– charakteryzuje ryzyka oraz wie jak zareagować na nie,

– definiuje cele projektów.

– planuje etapami realizacje projektów,

– zarządza pracą zespołu jak i samym zespołem,

– stosuje poznane narzędzia,

– podejmuje decyzje w oparciu o uzyskaną wiedzę,

– organizuje pracę w efektywny sposób,

– radzi sobie w trudnych sytuacjach,

– dokonuje ewaluacji zakończonego projektu,

– zarządza dokumentacją projektową.

– rozumie rolę i ma świadomość swojego wpływu na efektywność realizacji projektu,

– potrafi komunikować się z zespołem projektowym oraz organizować mu pracę,

– potrafi oszacować ryzyko w zarządzaniu projektami i planować działania by je zmniejszyć,

– potrafi wywierać wpływ na zespół w celu efektywnej realizacji projektu.

 

 

 

Szkolenie trwa 37 godzin, natomiast egzamin trwa 2 godziny. 

W trakcie egzaminu zostanie sprawdzona wiedza teoretyczna. 

Egzaminator jest osobą z minimum dwuletnim doświadczeniem w zakresie tematycznym szkolenia, co jest potwierdzone stażem pracy, certyfikatami lub zaświadczeniami wydanymi przez firmy dla których były świadczone usługi.  Egzamin odbywa się w przestrzennej sali, spełniającej wymogi BHP. 

Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć usługi rozwojowej oraz zaliczanie egzaminu teoretycznego i praktycznego na poziomie minimum 70%. Nie ma określonych wymagań dla kandydatów do przystąpienia do kursu, 

Jednostką walidacją oraz certyfikującą jest ARTUR ROGER „TAKE-OUT”, „KUŹNIA EKSPERTÓW”, „CIENISTA OFFICE”, która jest uprawniona do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa.

Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji PROJECT MANAGER – od podstaw do zaawansowanych technik, nie posiada okresu ważności, jest bezterminowy.

Szkolenie PROJECT MANAGER – od podstaw do zaawansowanych technik przygotowuje uczestników do profesjonalnego planowania projektów, które będą realizowane z odpowiednimi metodami oraz podejściem zarządzania. Poniżej przedstawiamy zakres tematyczny oraz program szkolenia:

 

 

Dzień I Podstawy zarządzania projektami

– wstęp, zapoznanie z uczestnikami

– niezbędne definicje

– rodzaje projektów

– etapy projektów

– istotność podejścia oraz planowania

– weryfikacja posiadanych zasobów oraz aspektów, które należy udoskonalić

– umiejętności a skuteczne zarządzanie w roli Project Managera

 

Dzień II Podstawy bycia dobrym liderem zespołu

– cechy dobrych kierowników zespołu

– zasady dobrego zarządzania zespołem

– podział ról w zespole oraz ich typologia

– style zarządzania zespołem

– podział kompetencji wśród członków zespołu

– istotność odpowiedniego przepływu informacji w zespole

– narzędzie usprawniające zarządzanie

– delegowanie zadań

– motywowanie członków zespołu

 

Dzień III Prowadzenie spotkań oraz organizacja pracy zespołu projektowego

– organizowanie efektywnych spotkań z zespołem

– przygotowanie do przeprowadzenia spotkania

– realizacja oraz podsumowanie spotkania

– zasady planowania pracy za pomocą sprawdzonych metod

– zasady skutecznej organizacji pracy

– rola i zadania Project Managera

 

Dzień IV Istotność podejmowania decyzji

– metodyka podejmowania decyzji w projekcie

– kiedy i jak oszacować budżet projektu

– najczęstsze błędy związane z zarządzaniem finansami

– błędy i zagrożenia związane z procesem podejmowania decyzji

– momenty krytyczne oraz radzenie sobie z nimi

– zarządzanie portfelem projektów

 

Dzień V Ryzyko, trudne sytuacje, konflikty oraz ich minimalizacje

– definicja ryzyka oraz jego rodzaje

– wyznaczenie czynników wpływających na (potencjalne) ryzyko

– strategie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi

– rozwiązywanie konfliktów oraz działania zapobiegawcze

– wskazówki radzenia sobie ze stresem w pracy jako Project Manager

– ocena rezultatów realizacji projektu

– przykładowe narzędzia do ewaluacji projektów

– podsumowanie szkolenia w zespole

Egzamin

 

Po ukończonym kursie uczestnik:

– definiuje rodzaje projektów oraz ich etapy,

– stosuje schematy zarządzania projektami oraz pracą zespołu,

– dobiera metody planowania i realizacji projektu,

– charakteryzuje ryzyka oraz wie jak zareagować na nie,

– definiuje cele projektów.

– planuje etapami realizacje projektów,

– zarządza pracą zespołu jak i samym zespołem,

– stosuje poznane narzędzia,

– podejmuje decyzje w oparciu o uzyskaną wiedzę,

– organizuje pracę w efektywny sposób,

– radzi sobie w trudnych sytuacjach,

– dokonuje ewaluacji zakończonego projektu,

– zarządza dokumentacją projektową.

– rozumie rolę i ma świadomość swojego wpływu na efektywność realizacji projektu,

– potrafi komunikować się z zespołem projektowym oraz organizować mu pracę,

– potrafi oszacować ryzyko w zarządzaniu projektami i planować działania by je zmniejszyć,

– potrafi wywierać wpływ na zespół w celu efektywnej realizacji projektu.

 

 

 

Szkolenie trwa 37 godzin, natomiast egzamin trwa 2 godziny. 

W trakcie egzaminu zostanie sprawdzona wiedza teoretyczna. 

Egzaminator jest osobą z minimum dwuletnim doświadczeniem w zakresie tematycznym szkolenia, co jest potwierdzone stażem pracy, certyfikatami lub zaświadczeniami wydanymi przez firmy dla których były świadczone usługi.  Egzamin odbywa się w przestrzennej sali, spełniającej wymogi BHP. 

Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć usługi rozwojowej oraz zaliczanie egzaminu teoretycznego i praktycznego na poziomie minimum 70%. Nie ma określonych wymagań dla kandydatów do przystąpienia do kursu, 

Jednostką walidacją oraz certyfikującą jest Kuźnia Ekspertów Sp. z o.o., która jest uprawniona do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa.

Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji PROJECT MANAGER – od podstaw do zaawansowanych technik, nie posiada okresu ważności, jest bezterminowy.

Szkolenie SOFT OMBRE BROWS przygotowuje uczestników do wykonywania makijażu permanentnego brwi. Kurs rozpoczyna się od podstaw, kierowany jest więc w  szczególności do osób, które rozpoczynają swoją przygodę. Jednakże mogą w nim brać udział również osoby, które posiadają już wiedzę i umiejętności, a chciałyby je uzupełnić.

 

Dzień I

– teoria: co to jest makijaż permanentny, czym się wyróżnia technika SOFT OMBRE BROWS, kolorymetria, anatomia i rodzaje skóry, prawidłowy kształt brwi, kształty twarzy, typy kolorystyczne, BHP, omówienie kart zabiegowych i przeciwwskazań,

– przygotowanie stanowiska pracy i klientki do zabiegu wraz z diagnostyką, perfekcyjny rysunek wstępny

– modelka pokazowa

– nauka wykonywania zdjęć przed i po

 

Dzień II

– przygotowanie stanowiska do pracy, przywitanie modelek, przeprowadzenie ankiet medycznych

-wykonywanie makijażu permanentnego brwi: praca na urządzeniu Biodermalogic i pigmentach Doreme/Ouantum

– zajęcia praktyczne – praca wykonywana z pomocą oraz pod okiem instruktora 

– egzamin teoretyczny i praktyczny

 

Po ukończonym kursie uczestnik:

-stosuje zasady BHP

– przeprowadza prawidłową ankietę medyczną z Klientką

– dobra odpowiedni pigment do zabiegu

– rozróżnia typy skóry oraz twarzy i dobra odpowiedni kształt brwi

– charakteryzuje zasady kolorymetrii

– wykonuje perfekcyjny rysunek wstępny

– wykonuje makijaż permanentny brwi metodą SOFT OMBRE

– monitoruje etapy swojej pracy

– dba o samopoczucie klienta podczas wykonywanej pacy

– tworzy zdjęcia poglądowe pracy

– nawiązuje długoterminowe kontakty z klientkami

– rozumie potrzeby klienta

 

Szkolenie trwa 18 godzin, natomiast egzamin trwa 2 godziny. 

W trakcie egzaminu zostanie sprawdzona wiedza teoretyczna oraz praktyczna. 

Egzaminator jest osobą z minimum kilkuletnim doświadczeniem w zakresie tematycznym szkolenia. Egzamin odbywa się w wyspecjalizowanej sali, spełniającej wymogi BHP. 

 

Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć usługi rozwojowej oraz zaliczanie egzaminu teoretycznego i praktycznego na poziomie minimum 70%. Nie ma określonych wymagań dla kandydatów do przystąpienia do kursu.

 

Jednostką walidacją oraz certyfikującą jest ARTUR ROGER „TAKE-OUT”, „KUŹNIA EKSPERTÓW”, „CIENISTA OFFICE”, która jest uprawniona do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa.

 

Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji SOFT OMBRE BROWS, nie posiada okresu ważności, jest bezterminowy.

Szkolenie SOFT OMBRE BROWS przygotowuje uczestników do wykonywania makijażu permanentnego brwi. Kurs rozpoczyna się od podstaw, kierowany jest więc w  szczególności do osób, które rozpoczynają swoją przygodę. Jednakże mogą w nim brać udział również osoby, które posiadają już wiedzę i umiejętności, a chciałyby je uzupełnić.

 

Dzień I

– teoria: co to jest makijaż permanentny, czym się wyróżnia technika SOFT OMBRE BROWS, kolorymetria, anatomia i rodzaje skóry, prawidłowy kształt brwi, kształty twarzy, typy kolorystyczne, BHP, omówienie kart zabiegowych i przeciwwskazań,

– przygotowanie stanowiska pracy i klientki do zabiegu wraz z diagnostyką, perfekcyjny rysunek wstępny

– modelka pokazowa

– nauka wykonywania zdjęć przed i po

 

Dzień II

– przygotowanie stanowiska do pracy, przywitanie modelek, przeprowadzenie ankiet medycznych

-wykonywanie makijażu permanentnego brwi: praca na urządzeniu Biodermalogic i pigmentach Doreme/Ouantum

– zajęcia praktyczne – praca wykonywana z pomocą oraz pod okiem instruktora 

– egzamin teoretyczny i praktyczny

 

Po ukończonym kursie uczestnik:

-stosuje zasady BHP

– przeprowadza prawidłową ankietę medyczną z Klientką

– dobra odpowiedni pigment do zabiegu

– rozróżnia typy skóry oraz twarzy i dobra odpowiedni kształt brwi

– charakteryzuje zasady kolorymetrii

– wykonuje perfekcyjny rysunek wstępny

– wykonuje makijaż permanentny brwi metodą SOFT OMBRE

– monitoruje etapy swojej pracy

– dba o samopoczucie klienta podczas wykonywanej pacy

– tworzy zdjęcia poglądowe pracy

– nawiązuje długoterminowe kontakty z klientkami

– rozumie potrzeby klienta

 

Szkolenie trwa 18 godzin, natomiast egzamin trwa 2 godziny. 

W trakcie egzaminu zostanie sprawdzona wiedza teoretyczna oraz praktyczna. 

Egzaminator jest osobą z minimum kilkuletnim doświadczeniem w zakresie tematycznym szkolenia. Egzamin odbywa się w wyspecjalizowanej sali, spełniającej wymogi BHP. 

 

Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć usługi rozwojowej oraz zaliczanie egzaminu teoretycznego i praktycznego na poziomie minimum 70%. Nie ma określonych wymagań dla kandydatów do przystąpienia do kursu.

 

Jednostką walidacją oraz certyfikującą jest ARTUR ROGER „TAKE-OUT”, „KUŹNIA EKSPERTÓW”, „CIENISTA OFFICE”, która jest uprawniona do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa.

 

Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji SOFT OMBRE BROWS, nie posiada okresu ważności, jest bezterminowy.

Szkolenie Powiększanie i modelowanie ust przygotowuje uczestników do wykonywania zabiegu powiększania oraz modelowania ust. Kurs rozpoczyna się od podstaw, kierowany jest więc w  szczególności do osób, które rozpoczynają swoją przygodę. Jednakże mogą w nim brać udział również osoby, które posiadają już wiedzę i umiejętności, a chciałyby je uzupełnić.

 

Dzień 1:

rozpoczęcie szkolenia, (przedstawienie planu szkolenia,  zapoznanie z kursantami, wręczenie skryptów),

część teoretyczna:

 • higiena i bezpieczeństwo pracy podczas wykonywania zabiegu modelowania ust
 • niezbędne produkty i akcesoria do wykonywania zabiegu
 • rodzaje znieczuleń
 • rodzaje igieł
 • postępowanie w razie ukłucia igłą
 • anatomia twarzy (omówienie budowy ust)
 • powikłania pozabiegowe
 • postępowanie w razie powikłań
 • przeciwwskazania do zabiegu
 • klasyfikacja ust problematycznych: asymetryczne, z ubytkami, z migracją, wąskie, z opadającymi kącikami
 • przedstawienie panujących kanonów w modelowaniu ust
 • omówienie poszczególnych firm produkujących kwasy hialuronowe, dobór odpowiedniej z nich do konkretnego przypadku
 • przedstawienie metod podstawowych w powiększaniu i modelowaniu ust i metod rosyjskich, tzw: na płasko
 • nauka dzielenia zawartości ampułkostrzykawki na mniejsze ilości

część praktyczna:

 • przygotowanie stanowiska pracy (dobór preparatów, zabezpieczenie fotela kosmetycznego, dobór środków do dezynfekcji)
 • prezentacja techniki podstawowej na modelce krok po kroku: metoda liniowa wsteczna, metoda wachlarzowa
 • omówienie i wypełnienie wspólnie karty klienta, przeprowadzenie wywiadu oraz omówienie przebiegu całego zabiegu z modelkami
 • samodzielna praca kursanta pod okiem trenera
 • nauka robienia korzystnych zdjęć przed i po zabiegu
 • udzielenie klientowi zaleceń pozabiegowych

Dzień 2:

część praktyczna:

 • przygotowanie stanowisk pracy
 • prezentacja technik rosyjskich, tzw. na płasko na modelce krok po kroku
 • samodzielna praca na modelkach (na jednego kursanta przypada minimum 3 modelki)
 • udzielenie klientowi zaleceń pozabiegowych

Egzamin wiedzy teoretycznej i praktycznej

 

Po ukończonym kursie uczestnik:

 • stosuje zasady BHP
 • dobra odpowiedni rodzaj igły i znieczulenia do zabiegu
 • wykorzystuje wiedzę w przypadku
 • dobiera odpowiednie produkty do wykonania zabiegu
 • rozróżnia typy ust oraz dobiera ich odpowiedni kształt
 • odpowiednio posługuje się ampułkostrzykawką,
 • dobiera odpowiednią metodę ostrzykiwania u konkretnej klientki
 • wykonuje powiększanie ust z wykorzystaniem metody rosyjskiej, lipolizy iniekcyjnej i mezoterapii igłowa
 •  monitoruje etapy swojej pracy
 • dba o samopoczucie klienta podczas wykonywanej pracy
 • nawiązuje długoterminowe kontakty z klientkami
 • rozumie potrzeby klienta
 • wykonuje najczęściej wybierany zabieg w gabinetach kosmetycznych z zakresu medycyny estetycznej

 

Szkolenie trwa 15 godzin, a egzamin trwa 2 godziny. 

W trakcie egzaminu zostanie sprawdzona wiedza teoretyczna oraz praktyczna. 

Egzaminator jest osobą z minimum kilkuletnim doświadczeniem w zakresie tematycznym szkolenia. Egzamin odbywa się w wyspecjalizowanej sali, spełniającej wymogi BHP. 

 

Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć usługi rozwojowej oraz zaliczanie egzaminu teoretycznego i praktycznego na poziomie minimum 80%. Nie ma określonych wymagań dla kandydatów do przystąpienia do kursu.

 

Jednostką walidacją oraz certyfikującą jest ARTUR ROGER „TAKE-OUT”, „KUŹNIA EKSPERTÓW”, „CIENISTA OFFICE”, która jest uprawniona do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa.

 

Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji Powiększanie i modelowanie ust, nie posiada okresu ważności, jest bezterminowy.

Kurs profesjonalnego makijażu z zaawansowanymi technikami przygotowuje uczestników do samodzielnego wykonywania usług związanych z kreowania korzystnego wizerunku klientki. Uczestniczki zdobędą wiedzę i umiejętności wykonywania m.in. makijażu wieczorowego, fotograficznego, dziennego, dla skóry dojrzałej.

 

Zakres tematyczny i program:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku makijażystki.
 2. Typy urody oraz rozpoznanie rodzajów cery.
 3. Pielęgnacja cery przed makijażem.
 4. Rodzaje makijaży.
 5. Wyposażenie kufra – dobór odpowiednich kosmetyków oraz narzędzi. Zapoznanie się z najnowszymi produktami.
 6. Omówienie zaawansowanych technik makijażu, doboru kosmetyków, łączenia kolorów, aplikacji.
 7. Zasady stosowania poznanych kosmetyków oraz narzędzi i najczęściej popełniane błędy w ich stosowaniu.
 8. Omówienie krok po kroku wykonywania makijażu z uwzględnieniem konturowania na mokro i sucho, rozświetleniem dekoltu, aplikacji cieni, idealnego konturu ust, kamuflowanie niedoskonałości, idealna kreska, perfekcyjne brwi, doczepianie kępek.
 9. Wskazania do zabiegów pielęgnacyjnych skóry oraz określenie przeciwskazań.
 10. Rozwiązywanie praktycznych problemów, które kursanci poruszą na szkoleniu.
 11. Dodatkowe informacje z zakresu promocji swojej pracy makijażystki w social mediach. Istotność promowania oraz robienia dobrych zdjęć wykonanej pracy.
 12. Wykonywanie makijaży w praktyce (Glow, Wieczorowy, Smoky eye, Koci oko, Make up no make up, Makijaż kobiety dojrzałej, Makijaż fotograficzny, Makijaż z kreską)

Po ukończonym kursie uczestnik: 

 • stosuje zasady BHP makijażystki
 • przygotowuje klientkę do makijażu rozpoczynając od zbadania potrzeb
 • rozróżnia typy urody oraz rodzaje cery klientki
 • charakteryzuje zasady kolometrii
 • definiuje niezbędne produkty oraz narzędzie do wykonania makijażu
 • planuje działalność w social mediach prezentując swoje prace make up pozyskując skutecznie klientki
 • dobiera odpowiednie kosmetyki do klientki
 • sugeruje odpowiedni make up do urody klientki
 • stosuje poznane techniki makijażu oraz doświadczenie zdobyte na szkoleniu
 • stosuje metody światłocieni, efekty Glow, efekty no make up,
 • aplikuje cienie, kolorowe pigmenty, kredki, pomadki, bazy, produkty na sucho i mokro,
 • stosuje kępki oraz buduje całą oprawę oka
 • buduje solidną markę w social mediach z wykorzystaniem dobrych zdjęć
 • buduje długoterminowe relacje z klientkami
 • definiuje potrzeby klientek
 • kontroluje swoją wiedzę w celu bycia na bieżąco z obecnymi trendami

 

Szkolenie trwa 30 godzin, a egzamin trwa 2 godziny. 

W trakcie egzaminu zostanie sprawdzona wiedza teoretyczna oraz praktyczna. 

Egzaminator jest osobą z minimum dwuletnim doświadczeniem w zakresie tematycznym szkolenia, co jest potwierdzone stażem pracy, certyfikatami lub zaświadczeniami wydanymi przez firmy dla których były świadczone usługi.  Egzamin odbywa się w przestrzennej sali, spełniającej wymogi BHP. 

 

Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest zaliczenie egzaminu teoretycznego i praktycznego na poziomie minimum 80% (łączny wynik z obu egzaminów).

Nie ma określonych wymagań dla kandydatów do przystąpienia do kursu.

 

Jednostką walidacją oraz certyfikującą jest ARTUR ROGER „TAKE-OUT”, „KUŹNIA EKSPERTÓW”, „CIENISTA OFFICE”, która jest uprawniona do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa.

 

Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji Kurs profesjonalnego makijażu z zaawansowanymi technikami, nie posiada okresu ważności, jest bezterminowy.

Kurs profesjonalnego makijażu z zaawansowanymi technikami przygotowuje uczestników do samodzielnego wykonywania usług związanych z kreowania korzystnego wizerunku klientki. Uczestniczki zdobędą wiedzę i umiejętności wykonywania m.in. makijażu wieczorowego, fotograficznego, dziennego, dla skóry dojrzałej.

 

Zakres tematyczny i program:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku makijażystki.
 2. Typy urody oraz rozpoznanie rodzajów cery.
 3. Pielęgnacja cery przed makijażem.
 4. Rodzaje makijaży.
 5. Wyposażenie kufra – dobór odpowiednich kosmetyków oraz narzędzi. Zapoznanie się z najnowszymi produktami.
 6. Omówienie zaawansowanych technik makijażu, doboru kosmetyków, łączenia kolorów, aplikacji.
 7. Zasady stosowania poznanych kosmetyków oraz narzędzi i najczęściej popełniane błędy w ich stosowaniu.
 8. Omówienie krok po kroku wykonywania makijażu z uwzględnieniem konturowania na mokro i sucho, rozświetleniem dekoltu, aplikacji cieni, idealnego konturu ust, kamuflowanie niedoskonałości, idealna kreska, perfekcyjne brwi, doczepianie kępek.
 9. Wskazania do zabiegów pielęgnacyjnych skóry oraz określenie przeciwskazań.
 10. Rozwiązywanie praktycznych problemów, które kursanci poruszą na szkoleniu.
 11. Dodatkowe informacje z zakresu promocji swojej pracy makijażystki w social mediach. Istotność promowania oraz robienia dobrych zdjęć wykonanej pracy.
 12. Wykonywanie makijaży w praktyce (Glow, Wieczorowy, Smoky eye, Koci oko, Make up no make up, Makijaż kobiety dojrzałej, Makijaż fotograficzny, Makijaż z kreską)

Po ukończonym kursie uczestnik: 

 • stosuje zasady BHP makijażystki
 • przygotowuje klientkę do makijażu rozpoczynając od zbadania potrzeb
 • rozróżnia typy urody oraz rodzaje cery klientki
 • charakteryzuje zasady kolometrii
 • definiuje niezbędne produkty oraz narzędzie do wykonania makijażu
 • planuje działalność w social mediach prezentując swoje prace make up pozyskując skutecznie klientki
 • dobiera odpowiednie kosmetyki do klientki
 • sugeruje odpowiedni make up do urody klientki
 • stosuje poznane techniki makijażu oraz doświadczenie zdobyte na szkoleniu
 • stosuje metody światłocieni, efekty Glow, efekty no make up,
 • aplikuje cienie, kolorowe pigmenty, kredki, pomadki, bazy, produkty na sucho i mokro,
 • stosuje kępki oraz buduje całą oprawę oka
 • buduje solidną markę w social mediach z wykorzystaniem dobrych zdjęć
 • buduje długoterminowe relacje z klientkami
 • definiuje potrzeby klientek
 • kontroluje swoją wiedzę w celu bycia na bieżąco z obecnymi trendami

 

Szkolenie trwa 30 godzin, a egzamin trwa 2 godziny. 

W trakcie egzaminu zostanie sprawdzona wiedza teoretyczna oraz praktyczna. 

Egzaminator jest osobą z minimum dwuletnim doświadczeniem w zakresie tematycznym szkolenia, co jest potwierdzone stażem pracy, certyfikatami lub zaświadczeniami wydanymi przez firmy dla których były świadczone usługi.  Egzamin odbywa się w przestrzennej sali, spełniającej wymogi BHP. 

 

Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest zaliczenie egzaminu teoretycznego i praktycznego na poziomie minimum 80% (łączny wynik z obu egzaminów).

Nie ma określonych wymagań dla kandydatów do przystąpienia do kursu.

 

Jednostką walidacją oraz certyfikującą jest Kuźnia Ekspertów sp. z o.o. , która jest uprawniona do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa.

 

Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji Kurs profesjonalnego makijażu z zaawansowanymi technikami, nie posiada okresu ważności, jest bezterminowy.

Szkolenie Aplikacja rzęs – od Soft Lashes po Quick Beauty Lashes przygotowuje uczestników do wykonywania zabiegów z doczepiania rzęs. Kurs rozpoczyna się od podstaw, kierowany jest więc w  szczególności do osób, które rozpoczynają swoją przygodę. Jednakże mogą w nim brać udział również osoby, które posiadają już wiedzę i umiejętności, a chciałyby je uzupełnić.

 

Dzień I

Zajęcia teoretyczne

– BHP w gabinecie kosmetycznym

– omówienie środków do dezynfekcji i sterylizacji

– budowa oka oraz jego choroby

– budowa rzęsy

– wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

– pielęgnacja oka i rzęs

– omówienie zabiegu

– omówienie produktów do zabiegu oraz ich przeznaczenie

– psychologia pracy z klientem

– narzędzia Marketingowe (jak szybko pozyskać klienta etc.)

 

Zajęcia praktyczne

-przygotowanie miejsca pracy

-zapoznanie się z produktami do stylizacji rzęs

-aplikacja rzęs na gąbce

-aplikacja rzęs na główce treningowej

– metoda aplikacji rzęs(1:1 ) modelka

– wywiad z klientką (modelka)

– karta klienta (każdy kursant dostaje kartę klienta )

 

Zakończenie szkolenia cz 1 wprowadzenie do technik stylizacji rzęs metoda 1:1

 

Dzień 2

 

Zajęcia teoretyczne

– uzupełnianie części teoretycznej z dnia 1 o metody stylizacja rzęs od 2d do 6 D

– metoda Quick Beauty Lashes (autorska metoda szybkich metod aplikacji  do 9D)

– metody tworzenia kępek

 

Zajęcia praktyczne

– nauka tworzenia kępek (praktyka )

– przygotowanie preparatów do aplikacji

– zastosowanie zajęć teoretycznych

– metoda aplikacji rzęs od 2 d do 6 D (modelka)

-metoda Quick beauty Lashes aplikacja (modelka)

– ściąganie rzęs

– podsumowanie szkolenia

 EGZAMIN

 

UCZESTNIK, KTÓRY UKOŃCZYŁ SZKOLENIE, POZYSKAŁ EFEKTY:

– stosuje zasady BHP
– przeprowadza prawidłową ankietę medyczną z Klientką
– dobra odpowiedne rzęsy do zabiegu
– rozróżnia przeciwwskazania do wykonania zabiegu
– przygotowuje Klientkę do zabiegu
– dobiera odpowiednią metodę doczepiania rzęs do oczekiwań oraz predyspozycji klientki
– dobiera odpowiednie rzęsy do metody i rodzaju oka
– wykonuje techniczne wyklejanie rzęs
– pracuje z klejem
– wykonuje mape stylizacji
– monitoruje etapy swojej pracy
– dba o samopoczucie klienta podczas wykonywanej pacy
– tworzy zdjęcia poglądowe pracy
– nawiązuje długoterminowe kontakty z klientkami
– rozumie potrzeby klienta

 

Szkolenie trwa 18 godzin, natomiast egzamin trwa 2 godziny.

W trakcie egzaminu zostanie sprawdzona wiedza teoretyczna oraz praktyczna.

Egzaminator jest osobą z minimum dwuletnim doświadczeniem w zakresie tematycznym szkolenia, co jest potwierdzone stażem pracy, certyfikatami lub zaświadczeniami wydanymi przez firmy dla których były świadczone usługi.  Egzamin odbywa się w przestrzennej sali, spełniającej wymogi BHP. 

 

Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest zaliczanie egzaminu teoretycznego i praktycznego na poziomie minimum 80%. Nie ma określonych wymagań dla kandydatów do przystąpienia do kursu.

 

Jednostką walidacją oraz certyfikującą jest ARTUR ROGER „TAKE-OUT”, „KUŹNIA EKSPERTÓW”, „CIENISTA OFFICE”, która jest uprawniona do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa.

 

Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji Aplikacja rzęs – od Soft Lashes po Quick Beauty Lashes, nie posiada okresu ważności, jest bezterminowy.

Szkolenie SMALL TATTOO  przygotowuje uczestników do wykonywania zabiegów z doczepiania rzęs. Kurs rozpoczyna się od podstaw, kierowany jest więc w  szczególności do osób, które rozpoczynają swoją przygodę. Jednakże mogą w nim brać udział również osoby, które posiadają już wiedzę i umiejętności, a chciałyby je uzupełnić.

 

Dzień 1

Teoria

-przepisy BHP

-wymogi sanepidu

-przeciwwskazania do wykonania zabiegu

-karty do zabiegu (karta pacjenta) wywiad medyczny

-maszynki do tatuażu, a maszynki do makijażu permanentnego, tusze i środki pomocnicze do pracy (najlepsze firmy i marki)

-gdzie szukać wzorów

-jak poprawnie odrysować i odbić wzór?

-charakterystyka small tattoo i technika pracy.

-rodzaje maszynek i tuszy.

-jak połączyć branżę beauty i tattoo?

-jak rozpromować swoją pracę w social mediach?

-przeciwwskazania do wykonania zabiegu

-pokaz tatuowania  na żywo (przygotowanie wzoru, odbicie kalki, przygotowanie stanowiska, przepisy BHP, objaśnienie techniki oraz pielęgnacja po zabiegu)

 

Praktyka

-przygotowania miejsca pracy

-przygotowanie maszynki

-nauka odbijania wzoru/ praca z kalką

-ćwiczenia na skórkach

 

Dzień 2

 

-praktyka na skórkach

-praktyka na modelkach

-pielęgnacja po zabiegu prawidłowe zabezpieczenie miejsca po zabiegowego

-podsumowanie

EGZAMIN

 

Szkolenie trwa 18 godzin, natomiast egzamin trwa 2 godziny.

W trakcie egzaminu zostanie sprawdzona wiedza teoretyczna oraz praktyczna.

Egzaminator jest osobą z minimum kilkuletnim doświadczeniem w zakresie tematycznym szkolenia. Egzamin odbywa się w wyspecjalizowanej sali, spełniającej wymogi BHP.

 

Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest zaliczanie egzaminu teoretycznego i praktycznego na poziomie minimum 80%. Nie ma określonych wymagań dla kandydatów do przystąpienia do kursu.

 

Jednostką walidacją oraz certyfikującą jest ARTUR ROGER „TAKE-OUT”, „KUŹNIA EKSPERTÓW”, „CIENISTA OFFICE”, która jest uprawniona do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa.

 

Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji SMALL TATTOO, nie posiada okresu ważności, jest bezterminowy.

Szkolenie START NOW 1:1 – przedłużanie rzęs przygotowuje uczestników do wykonywania zabiegów z doczepiania rzęs. Kurs rozpoczyna się od podstaw, kierowany jest więc w  szczególności do osób, które rozpoczynają swoją przygodę.

 

DZIEŃ I:

 • Główne zasady w doczepiania rzęs
 • Istotne kwestie, które należy dokonać przed wykonaniem zabiegu
 • Wymogi sanepidu oraz zasady higieny pracy
 • Prowadzenie dokumentacji zabiegowej (zgody, fotografie, instrukcje)
 • Aspekty prawne (obowiązki, odpowiedzialność cywilna, reklamacje)
 • Przeciwskazania do wykonania zabiegu
 • Rodzaje rzęs oraz odpowiednie ich wykorzystanie
 • Metody doczepiania rzęs
 • Praca z klejem
 • Analiza kształtu twarzy ze szczególną uwagą na oko
 • Mapa stylizacji oka
 • Dobór odpowiedniej stylizacji
 • Ćwiczenia na sztucznych rzęsach
 • Przygotowanie klientki do zabiegu
 • Wykonanie zabiegu doczepiania rzęs

 

DZIEŃ II

 • Powtórzenie teorii, odpowiedzi na pytania,
 • Ćwiczenie praktyczne na modelkach

 EGZAMIN TEORETYCZNY I PRAKTYCZNY

 

Szkolenie trwa 18 godzin, natomiast egzamin trwa 2 godziny.

W trakcie egzaminu zostanie sprawdzona wiedza teoretyczna oraz praktyczna.

Egzaminator jest osobą z minimum kilkuletnim doświadczeniem w zakresie tematycznym szkolenia. Egzamin odbywa się w wyspecjalizowanej sali, spełniającej wymogi BHP.

 

Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest zaliczanie egzaminu teoretycznego i praktycznego na poziomie minimum 80%. Nie ma określonych wymagań dla kandydatów do przystąpienia do kursu.

 

Jednostką walidacją oraz certyfikującą jest ARTUR ROGER „TAKE-OUT”, „KUŹNIA EKSPERTÓW”, „CIENISTA OFFICE”, która jest uprawniona do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa.

 

Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji START NOW 1:1 – przedłużanie rzęs, nie posiada okresu ważności, jest bezterminowy.

Szkolenie Podstawy marketingu przygotowuje uczestników do do prowadzenia marketingu w mikro oraz małych przedsiębiorstwach, w różnych sektorach. Kurs rozpoczyna się od podstaw, kierowany jest więc w  szczególności do osób, które rozpoczynają swoją przygodę lub specjalizują się w konkretnej dziedzinie, a chciałyby poszerzyć swoje horyzonty.

 

Dzień 1
Marketing w praktyce

– pojęcie marketingu i marki
– marketing strategiczny i operacyjny
– analiza rynku i wyszukiwanie grup docelowych
– analiza środowiska i trendów
– pozycjonowanie
– persona i archetypy
– Insights klienta oraz typy różnych klientów(analityczni, dominujący, inicjatywni, stali)
– personal branding
– stopień i bariery adaptacji nowych technologii w organizacji
– wybór i opracowanie strategii marketingowej(SOSTAC, APIC, PESTEL)
– 5 sił Portera
– segmentacja rynku (4P)
– określenie celów i strategia firmy (AIDA)
– CASE – tworzenie brandingu planu
– marketing tradycyjny a wirtualny
– prowadzenie działań marketingowych w social mediach
– planowanie kampanii marketingowej na facebooku/Instagramie
– istota Managera Facebooka
– pomiar skuteczności e-marketingu
– bezpłatne formy promocji
– mailing – czy jest nadal na czasie

 

Dzień II
Obraz – więcej niż 1.000 słów

– czym jest sprzedaż?
– zasady skutecznej sprzedaży
– jaki powinien być skuteczny sprzedawca
– pierwsze rozmowy telefoniczne oraz wiadomości tekstowe
– rodzaje reklam
– zasady skutecznej reklamy
– elementy reklamy – teksty i grafika
– fotografia produktowa/portretowa/modowa/podróżnicza
– podstawy postprodukcji z wykorzystaniem darmowych programów – warsztaty
– tworzenie grafik z wykorzystaniem darmowych narzędzi m.in. „canva”
– logo – istota i siła przekazu
– Gradacja kolorystyczna – sekrety koloru
– trochę o komunikacji
– przekazy wykorzystywane w reklamie
– tworzenie treści tekstowych
– angażujące nagłówki oraz treść
– jakie treści publikować, czego ludzie poszukują?
– reguły wywierania wpływu
– zasady publikacji i prawa autorskie
– storytelling – moc historii i ich wizualizacji
– obraz vs wideo – kilka słów o TikTok oraz You Tube
– marketing gigantów – analiza reklam nawybranych przykładach

 EGZAMIN TEORETYCZNY I PRAKTYCZNY

 

Szkolenie trwa 18 godzin, natomiast egzamin trwa 2 godziny.

W trakcie egzaminu zostanie sprawdzona wiedza teoretyczna oraz praktyczna.

Egzaminator jest osobą z minimum kilkuletnim doświadczeniem w zakresie tematycznym szkolenia. Egzamin odbywa się w wyspecjalizowanej sali, spełniającej wymogi BHP.

 

Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest zaliczanie egzaminu teoretycznego i praktycznego na poziomie minimum 80%. Nie ma określonych wymagań dla kandydatów do przystąpienia do kursu.

 

Jednostką walidacją oraz certyfikującą jest ARTUR ROGER „TAKE-OUT”, „KUŹNIA EKSPERTÓW”, „CIENISTA OFFICE”, która jest uprawniona do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa.

 

Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji Podstaw marketingu, nie posiada okresu ważności, jest bezterminowy.

Szkolenie EdgeCam – podstawy generowania programów na obrabiarki CNC przygotowuje Uczestnika do samodzielnego wykonywania projektów 3D, które wspomogą procesy frezowania oraz toczenia. Kurs kierowany jest dla osób chcących korzystać z rozwiązań komputerowego wspomagania projektowania związanych z frezowaniem oraz toczeniem.

 

Ramowy plan szkolenia

Zapoznanie z interfejsem użytkownika
Tworzenie biblioteki narzędzi, materiałów, uchwytów
Przygotowanie plików bryłowych do obróbki frezowania
Definiowanie sekwencji obróbki
Praca z magazynem narzędzi
Definiowanie strategii obróbczych
Obróbka 2,5D: Planowanie, Kieszeń, Profil, Cykle obróbki otworów
Tworzenie obróbki 4 i 5-cio osiowej indeksowanej
Symulacja obróbki, generowanie programu NC przez postprocesor
Ćwiczenia praktyczne

 EGZAMIN TEORETYCZNY I PRAKTYCZNY

 

Szkolenie trwa 30 godzin, natomiast egzamin trwa 2 godziny.

W trakcie egzaminu zostanie sprawdzona wiedza teoretyczna oraz praktyczna.

Egzaminator jest osobą z minimum kilkuletnim doświadczeniem w zakresie tematycznym szkolenia. Egzamin odbywa się w wyspecjalizowanej sali, spełniającej wymogi BHP.

 

Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest zaliczanie egzaminu teoretycznego i praktycznego na poziomie minimum 80%. Nie ma określonych wymagań dla kandydatów do przystąpienia do kursu.

 

Jednostką walidacją oraz certyfikującą jest ARTUR ROGER „TAKE-OUT”, „KUŹNIA EKSPERTÓW”, „CIENISTA OFFICE”, która jest uprawniona do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa.

 

Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji EdgeCam – podstawy generowania programów na obrabiarki CNC, nie posiada okresu ważności, jest bezterminowy.

Szkolenie Strategia marketingu i sprzedaży przygotowuje uczestników do profesjonalnego planowania działaniami marketingowymi oraz sprzedażowymi, które będą realizowane z odpowiednimi metodami oraz podejściem.

 

Ramowy plan szkolenia

 1. Metody analizy działań marketingowych, narzędzia pomiaru skuteczności działań marketingowych. – 2h
 2. Metody analizy działań sprzedażowych, pomiar skuteczności sprzedaży –  wskaźniki, pomiar, KPI, pomocne systemy CRM do mierzenia efektów sprzedaży. – 3h
 3. Skuteczne działania marketingowe– dobór narzędzi i metod w zależności od grupy docelowej i założonych celów. 2h
 4. Budowanie marki osobistej dzięki świadomemu kreowaniu wizerunku profesjonalnego partnera 4h
 • Psychologiczne aspekty budowania relacji z klientem
 • Budowanie relacji proces przed w trakcie po
 • Budowanie relacji 4 etapy
 • Korzyści z budowania relacji
 • perspektywa długofalowa
 • Asertywność jak nie wpaść w pułapkę miłych rozmów z klientem bez efektu
 • 7 kluczy budowania relacji
 • Briana Tracy
 • Perspektywa typologii klienta jako sposób na unikanie błędów w komunikacji i zwiększania perswazyjności działań

5. Plan marketingowy – opracowanie harmonogramu działań marketingowych, ich cykliczności i analityki. -2h

6. Wdrażanie planu marketingowego. Sukcesy i porażki. 2h

7. Kontrola i weryfikacja skuteczności realizowanego planu marketingowego. Modyfikacja założonego planu w wyniku zmian na rynku. 2 h

8. Generowanie leadów sprzedażowych– sprzedaż usług. Skuteczny prospecting, lejki sprzedażowe. 2h

9. Prowadzenie rozmów handlowych z klientami – cold colling – najczęstsze błędy, techniki prowadzenia cold colli. 2h

10. Prowadzenie rozmów handlowych z klientami, którzy sami zgłaszają się do firmy. 2h

11. Budowanie umiejętności wpływania na klienta w sytuacjach konfliktowych 4h

 • negocjacyjnych
 • Kiedy należy, a kiedy nie wolno rozpoczynać negocjacji?
 • Fazy negocjacji i ich zastosowanie
 • 5 kluczowych stylów negocjacyjnych: Styl unikania (przegrana-przegrana).
 • Techniki negocjacyjne: Pusty portfel, Kosmiczna oferta Odmowa negocjowania, Groźba konsekwencji oraz 15 innych technik
 • Kluczowe zasady ustępstw w pracy z klientem

12. Metody monitoringu i kontroli działań marketingowych i sprzedażowych. 2h

Egzamin (2h)

Po ukończonym kursie uczestnik:

– rozróżnia metodę teorii ograniczeń w swoim przedsiębiorstwie ustalając jednoznaczny cel do zrealizowania,
– charakteryzuje długoterminowe cele organizacji wynikające z właściwie zdiagnozowanej sytuacji strategicznej,
– charakteryzuje wartości budowania marki osobistej,
– charakteryzuje istotne potrzeby swoich odbiorców,
– charakteryzuje typy klientów,
– rozróżnia i wykorzystuje trendy rynkowe.
– analizuje ograniczenia, które nie pozwalają osiągnąć celu w sposób nieograniczony,
– zarządza Lejkiem Sprzedażowym,
– tworzy „oferty nie do odrzucenia”,
– opracowuje plan marketingowy,
– prezentuje oraz sprzedaje oferty wygrany-wygrany-wygrany,
– prowadzi odpowiednie rozmowy handlowe z klientami,
– tworzy, monitoruje i usprawnia procesy sprzedaży produktów i usług,
– dokonuje skutecznego mierzenia wyników sprzedaży,
– tworzy branding.
– nawiązuje długoterminowe kontakty z klientkami oraz współpracownikami,
– rozumie potrzeby klienta,
– buduje wizerunek osobisty.

 

 

Szkolenie trwa 29 godzin, natomiast egzamin trwa 2 godziny.

W trakcie egzaminu zostanie sprawdzona wiedza teoretyczna oraz praktyczna.

Egzaminator jest osobą z minimum dwuletnim doświadczeniem w zakresie tematycznym szkolenia, co jest potwierdzone stażem pracy, certyfikatami lub zaświadczeniami wydanymi przez firmy dla których były świadczone usługi.  Egzamin odbywa się w przestrzennej sali, spełniającej wymogi BHP.

 

Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest zaliczanie egzaminu teoretycznego i praktycznego na poziomie minimum 80%. Nie ma określonych wymagań dla kandydatów do przystąpienia do kursu.

 

Jednostką walidacją oraz certyfikującą jest Kuźnia Ekspertów sp. z o.o. , która jest uprawniona do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa.

 

Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji Strategia marketingu i sprzedaży, nie posiada okresu ważności, jest bezterminowy.