1

SOLIDNE

WYSZKOLENIE

2

DLA KAŻDEGO!

Kwalifikacje

Kwalifikacja często określana jest jako zestaw efektów uczenia się. Podczas szkoleń beneficjent pozyskuje wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, które nabywane są poprzez edukacje formalną, pozaformalną czy nieformalną. Każda z form edukacji jest odpowiednio dopasowana do danej kwalifikacji. Po szkoleniu odbywa się weryfikacja sprawdzonej wiedzy, która następnie zostanie potwierdzona przez instytucję uprawnioną do certyfikowania.

Wiele osób jest świadoma, że ścieżka edukacji nie kończy się wraz z ukończeniem szkoły/studiów. Dzisiejszy rynek wymaga od pracowników nieustannego doszkalania się, ale to nie jedyny powód by podjąć ową inicjatywę. Dodatkowymi atutami może być chociażby poprawienie swoich umiejętności w danej dziedzinie, nawiązanie nowych znajomości w branży, a być może zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji. Warto się rozwijać.

 

Poniżej przedstawiamy szkolenia kończące się kwalifikacją rynkową. Jeśli któreś z nich zainteresowało Cię, skontaktuj się z nami szkolenia@kuzniaekspertow.pl

 

Szkolenie PROJECT MANAGER – od podstaw do zaawansowanych technik przygotowuje uczestników do profesjonalnego planowania projektów, które będą realizowane z odpowiednimi metodami oraz podejściem zarządzania. Poniżej przedstawiamy zakres tematyczny oraz program szkolenia:

 

 

Dzień I Podstawy zarządzania projektami

– niezbędne definicje,

– rodzaje projektów,

– etapy projektów,

– istotność podejścia oraz planowania,

– weryfikacja posiadanych zasobów oraz aspektów, które należy udoskonalić.

– umiejętności a skuteczne zarządzanie w roli Project Managera,

 

 

Dzień II Podstawy bycia dobrym liderem zespołu

– cechy dobrych kierowników zespołu

– zasady dobrego zarządzania zespołem

– podział ról w zespole oraz ich typologia

– style zarządzania zespołem

– podział kompetencji wśród członków zespołu

– istotność odpowiedniego przepływu informacji w zespole

– narzędzie usprawniające zarządzanie,

– delegowanie zadań

– motywowanie członków zespołu

 

 

Dzień III Prowadzenie spotkań oraz organizacja pracy zespołu projektowego

– organizowanie efektywnych spotkań z zespołem

– przygotowanie do przeprowadzenia spotkania

– realizacja oraz podsumowanie spotkania

– zasady planowania pracy za pomocą sprawdzonych metod

– zasady skutecznej organizacji pracy

– rola i zadania Project Managera

 

 

Dzień IV Istotność podejmowania decyzji

– metodyka podejmowania decyzji w projekcie

– kiedy i jak oszacować budżet projektu

– najczęstsze błędy związane z zarządzaniem finansami

– błędy i zagrożenia związane z procesem podejmowania decyzji

– momenty krytyczne oraz radzenie sobie z nimi

– zarządzanie portfelem projektów

 

 

Dzień V Ryzyko, trudne sytuacje, konflikty oraz ich minimalizację

– definicja ryzyka oraz jego rodzaje

– wyznaczenie czynników wpływających na (potencjalne) ryzyko

– strategie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi

– rozwiązywanie konfliktów oraz działania zapobiegawcze

– wskazówki radzenia sobie ze stresem w pracy jako Project Manager

 

 

Dzień VI Zakończenie i podsumowanie projektu

– ocena rezultatów realizacji projektu

– przykładowe narzędzia do ewaluacji projektów

– podsumowanie szkolenia w zespole

– weryfikacja zdobytej wiedzy

 

 

Po ukończonym kursie uczestnik:

– definiuje rodzaje projektów oraz ich etapy,

– stosuje schematy zarządzania projektami oraz pracą zespołu,

– dobiera metody planowania i realizacji projektu,

– charakteryzuje ryzyka oraz wie jak zareagować na nie,

– definiuje cele projektów.

– planuje etapami realizacje projektów,

– zarządza pracą zespołu jak i samym zespołem,

– stosuje poznane narzędzia,

– podejmuje decyzje w oparciu o uzyskaną wiedzę,

– organizuje pracę w efektywny sposób,

– radzi sobie w trudnych sytuacjach,

– dokonuje ewaluacji zakończonego projektu,

– zarządza dokumentacją projektową.

– rozumie rolę i ma świadomość swojego wpływu na efektywność realizacji projektu,

– potrafi komunikować się z zespołem projektowym oraz organizować mu pracę,

– potrafi oszacować ryzyko w zarządzaniu projektami i planować działania by je zmniejszyć,

– potrafi wywierać wpływ na zespół w celu efektywnej realizacji projektu.

 

 

 

Szkolenie trwa 40 godzin, natomiast egzamin trwa 2 godziny. 

W trakcie egzaminu zostanie sprawdzona wiedza teoretyczna oraz praktyczna. 

Egzaminator jest osobą z minimum kilkuletnim doświadczeniem w zakresie tematycznym szkolenia. Egzamin odbywa się w przestrzennej sali, spełniającej wymogi BHP. 

Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć usługi rozwojowej oraz zaliczanie egzaminu teoretycznego i praktycznego na poziomie minimum 70%. Nie ma określonych wymagań dla kandydatów do przystąpienia do kursu, 

Jednostką walidacją oraz certyfikującą jest ARTUR ROGER „TAKE-OUT”, „KUŹNIA EKSPERTÓW”, „CIENISTA OFFICE”, która jest uprawniona do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa.

Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji PROJECT MANAGER – od podstaw do zaawansowanych technik, nie posiada okresu ważności, jest bezterminowy.

Szkolenie SOFT OMBRE BROWS przygotowuje uczestników do wykonywania makijażu permanentnego brwi. Kurs rozpoczyna się od podstaw, kierowany jest więc w  szczególności do osób, które rozpoczynają swoją przygodę. Jednakże mogą w nim brać udział również osoby, które posiadają już wiedzę i umiejętności, a chciałyby je uzupełnić.

 

Dzień I

– teoria: co to jest makijaż permanentny, czym się wyróżnia technika SOFT OMBRE BROWS, kolorymetria, anatomia i rodzaje skóry, prawidłowy kształt brwi, kształty twarzy, typy kolorystyczne, BHP, omówienie kart zabiegowych i przeciwwskazań,

– przygotowanie stanowiska pracy i klientki do zabiegu wraz z diagnostyką, perfekcyjny rysunek wstępny

– modelka pokazowa

– nauka wykonywania zdjęć przed i po

 

Dzień II

– przygotowanie stanowiska do pracy, przywitanie modelek, przeprowadzenie ankiet medycznych

-wykonywanie makijażu permanentnego brwi: praca na urządzeniu Biodermalogic i pigmentach Doreme/Ouantum

– zajęcia praktyczne – praca wykonywana z pomocą oraz pod okiem instruktora 

– egzamin teoretyczny i praktyczny

 

Po ukończonym kursie uczestnik:

-stosuje zasady BHP

– przeprowadza prawidłową ankietę medyczną z Klientką

– dobra odpowiedni pigment do zabiegu

– rozróżnia typy skóry oraz twarzy i dobra odpowiedni kształt brwi

– charakteryzuje zasady kolorymetrii

– wykonuje perfekcyjny rysunek wstępny

– wykonuje makijaż permanentny brwi metodą SOFT OMBRE

– monitoruje etapy swojej pracy

– dba o samopoczucie klienta podczas wykonywanej pacy

– tworzy zdjęcia poglądowe pracy

– nawiązuje długoterminowe kontakty z klientkami

– rozumie potrzeby klienta

 

Szkolenie trwa 18 godzin, natomiast egzamin trwa 2 godziny. 

W trakcie egzaminu zostanie sprawdzona wiedza teoretyczna oraz praktyczna. 

Egzaminator jest osobą z minimum kilkuletnim doświadczeniem w zakresie tematycznym szkolenia. Egzamin odbywa się w wyspecjalizowanej sali, spełniającej wymogi BHP. 

 

Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć usługi rozwojowej oraz zaliczanie egzaminu teoretycznego i praktycznego na poziomie minimum 70%. Nie ma określonych wymagań dla kandydatów do przystąpienia do kursu.

 

Jednostką walidacją oraz certyfikującą jest ARTUR ROGER „TAKE-OUT”, „KUŹNIA EKSPERTÓW”, „CIENISTA OFFICE”, która jest uprawniona do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa.

 

Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji SOFT OMBRE BROWS, nie posiada okresu ważności, jest bezterminowy.

Szkolenie SOFT OMBRE BROWS przygotowuje uczestników do wykonywania makijażu permanentnego brwi. Kurs rozpoczyna się od podstaw, kierowany jest więc w  szczególności do osób, które rozpoczynają swoją przygodę. Jednakże mogą w nim brać udział również osoby, które posiadają już wiedzę i umiejętności, a chciałyby je uzupełnić.

 

Dzień I

– teoria: co to jest makijaż permanentny, czym się wyróżnia technika SOFT OMBRE BROWS, kolorymetria, anatomia i rodzaje skóry, prawidłowy kształt brwi, kształty twarzy, typy kolorystyczne, BHP, omówienie kart zabiegowych i przeciwwskazań,

– przygotowanie stanowiska pracy i klientki do zabiegu wraz z diagnostyką, perfekcyjny rysunek wstępny

– modelka pokazowa

– nauka wykonywania zdjęć przed i po

 

Dzień II

– przygotowanie stanowiska do pracy, przywitanie modelek, przeprowadzenie ankiet medycznych

-wykonywanie makijażu permanentnego brwi: praca na urządzeniu Biodermalogic i pigmentach Doreme/Ouantum

– zajęcia praktyczne – praca wykonywana z pomocą oraz pod okiem instruktora 

– egzamin teoretyczny i praktyczny

 

Po ukończonym kursie uczestnik:

-stosuje zasady BHP

– przeprowadza prawidłową ankietę medyczną z Klientką

– dobra odpowiedni pigment do zabiegu

– rozróżnia typy skóry oraz twarzy i dobra odpowiedni kształt brwi

– charakteryzuje zasady kolorymetrii

– wykonuje perfekcyjny rysunek wstępny

– wykonuje makijaż permanentny brwi metodą SOFT OMBRE

– monitoruje etapy swojej pracy

– dba o samopoczucie klienta podczas wykonywanej pacy

– tworzy zdjęcia poglądowe pracy

– nawiązuje długoterminowe kontakty z klientkami

– rozumie potrzeby klienta

 

Szkolenie trwa 18 godzin, natomiast egzamin trwa 2 godziny. 

W trakcie egzaminu zostanie sprawdzona wiedza teoretyczna oraz praktyczna. 

Egzaminator jest osobą z minimum kilkuletnim doświadczeniem w zakresie tematycznym szkolenia. Egzamin odbywa się w wyspecjalizowanej sali, spełniającej wymogi BHP. 

 

Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć usługi rozwojowej oraz zaliczanie egzaminu teoretycznego i praktycznego na poziomie minimum 70%. Nie ma określonych wymagań dla kandydatów do przystąpienia do kursu.

 

Jednostką walidacją oraz certyfikującą jest ARTUR ROGER „TAKE-OUT”, „KUŹNIA EKSPERTÓW”, „CIENISTA OFFICE”, która jest uprawniona do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa.

 

Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji SOFT OMBRE BROWS, nie posiada okresu ważności, jest bezterminowy.

Szkolenie Powiększanie i modelowanie ust przygotowuje uczestników do wykonywania zabiegu powiększania oraz modelowania ust. Kurs rozpoczyna się od podstaw, kierowany jest więc w  szczególności do osób, które rozpoczynają swoją przygodę. Jednakże mogą w nim brać udział również osoby, które posiadają już wiedzę i umiejętności, a chciałyby je uzupełnić.

 

Dzień 1:

rozpoczęcie szkolenia, (przedstawienie planu szkolenia,  zapoznanie z kursantami, wręczenie skryptów),

część teoretyczna:

 • higiena i bezpieczeństwo pracy podczas wykonywania zabiegu modelowania ust
 • niezbędne produkty i akcesoria do wykonywania zabiegu
 • rodzaje znieczuleń
 • rodzaje igieł
 • postępowanie w razie ukłucia igłą
 • anatomia twarzy (omówienie budowy ust)
 • powikłania pozabiegowe
 • postępowanie w razie powikłań
 • przeciwwskazania do zabiegu
 • klasyfikacja ust problematycznych: asymetryczne, z ubytkami, z migracją, wąskie, z opadającymi kącikami
 • przedstawienie panujących kanonów w modelowaniu ust
 • omówienie poszczególnych firm produkujących kwasy hialuronowe, dobór odpowiedniej z nich do konkretnego przypadku
 • przedstawienie metod podstawowych w powiększaniu i modelowaniu ust i metod rosyjskich, tzw: na płasko
 • nauka dzielenia zawartości ampułkostrzykawki na mniejsze ilości

część praktyczna:

 • przygotowanie stanowiska pracy (dobór preparatów, zabezpieczenie fotela kosmetycznego, dobór środków do dezynfekcji)
 • prezentacja techniki podstawowej na modelce krok po kroku: metoda liniowa wsteczna, metoda wachlarzowa
 • omówienie i wypełnienie wspólnie karty klienta, przeprowadzenie wywiadu oraz omówienie przebiegu całego zabiegu z modelkami
 • samodzielna praca kursanta pod okiem trenera
 • nauka robienia korzystnych zdjęć przed i po zabiegu
 • udzielenie klientowi zaleceń pozabiegowych

Dzień 2:

część praktyczna:

 • przygotowanie stanowisk pracy
 • prezentacja technik rosyjskich, tzw. na płasko na modelce krok po kroku
 • samodzielna praca na modelkach (na jednego kursanta przypada minimum 3 modelki)
 • udzielenie klientowi zaleceń pozabiegowych

Egzamin wiedzy teoretycznej i praktycznej

 

Po ukończonym kursie uczestnik:

 • stosuje zasady BHP
 • dobra odpowiedni rodzaj igły i znieczulenia do zabiegu
 • wykorzystuje wiedzę w przypadku
 • dobiera odpowiednie produkty do wykonania zabiegu
 • rozróżnia typy ust oraz dobiera ich odpowiedni kształt
 • odpowiednio posługuje się ampułkostrzykawką,
 • dobiera odpowiednią metodę ostrzykiwania u konkretnej klientki
 • wykonuje powiększanie ust z wykorzystaniem metody rosyjskiej, lipolizy iniekcyjnej i mezoterapii igłowa
 •  monitoruje etapy swojej pracy
 • dba o samopoczucie klienta podczas wykonywanej pracy
 • nawiązuje długoterminowe kontakty z klientkami
 • rozumie potrzeby klienta
 • wykonuje najczęściej wybierany zabieg w gabinetach kosmetycznych z zakresu medycyny estetycznej

 

Szkolenie trwa 15 godzin, a egzamin trwa 2 godziny. 

W trakcie egzaminu zostanie sprawdzona wiedza teoretyczna oraz praktyczna. 

Egzaminator jest osobą z minimum kilkuletnim doświadczeniem w zakresie tematycznym szkolenia. Egzamin odbywa się w wyspecjalizowanej sali, spełniającej wymogi BHP. 

 

Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć usługi rozwojowej oraz zaliczanie egzaminu teoretycznego i praktycznego na poziomie minimum 80%. Nie ma określonych wymagań dla kandydatów do przystąpienia do kursu.

 

Jednostką walidacją oraz certyfikującą jest ARTUR ROGER „TAKE-OUT”, „KUŹNIA EKSPERTÓW”, „CIENISTA OFFICE”, która jest uprawniona do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa.

 

Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji Powiększanie i modelowanie ust, nie posiada okresu ważności, jest bezterminowy.