1

SOLIDNE

WYSZKOLENIE

2

DLA KAŻDEGO!

Myślenie krytyczne w pracy trenera

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Myślenie krytyczne w pracy trenera”.

Idea i cele szkolenia

Rynek szkoleniowy oferuje bogatą paletę szkoleń z zakresu: zarządzania ludźmi, sprzedaży, negocjacji, komunikacji, budowania własnego wizerunku i wielu innych związanych z rozwojem osobistym. Bardzo niewielka oferta dotyczy myślenia krytycznego, które jest szczególnie potrzebne w obliczu narastającej ilości informacji we współczesnym świecie. Myślenie krytyczne służy oddzielaniu przydatnych i sensownych danych od szumu informacyjnego. Wyostrza też logiczne myślenie, które jest potrzebne przy podejmowaniu różnego rodzaju decyzji biznesowych. Proponowana tematyka może być odrębnym szkoleniem lub modułem wykorzystywanym w innych szkoleniach takich jak:

 • Podejmowanie decyzji
 • Rozwiązywanie problemów
 • Kreatywność
 • Radzenie sobie z manipulacjami

Dodatkowym efektem szkolenia jest zwiększenie umiejętności krytycznego myślenia u trenerów. Po zakończonym szkoleniu jego uczestnicy będą:

 • Znali hierarchię dowodów szkoleniowych i sposób korzystania z niej
 • Potrafili identyfikować ukryte założenia w rozumowaniu
 • Potrafili unikać błędów logicznych
 • Potrafili zadawać krytyczne pytania w analizie problemu lub oferty
 • Mieli przygotowane elementy szkolenia na temat krytycznego myślenia

Program szkolenia (1 dzień – 8h)

 Szkolenia oparte na dowodach i hierarchia dowodów szkoleniowych

 1. Wykrywania ukrytych założeń
 2. Krytyczne myślenie w demaskowaniu manipulacji
 3. Krytyczne myślenie w ocenie pomysłów
 4. Krytyczne myślenie w kontaktach biznesowych trenera
 5. Przygotowanie krótkich modułów szkoleniowych na temat krytycznego myślenia
 6. Testowanie przygotowanych modułów

SYLWETKA TRENERA

Sławomir Jarmuż

Doktor psychologii, założyciel i współwłaściciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR, trener, coach, doradca. Pracował w: Zakładzie Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,  Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych poświęconych osobowości oraz zarządzaniu i ponad 100 artykułów popularyzujących wiedzę psychologiczną w praktycznych działaniach menedżerów i trenerów. Przygotował i zrealizował szereg programów szkoleniowych z zakresu: szkolenia trenerów, coachingu, negocjacji, sprzedaży, motywowania ludzi oraz komunikacji interpersonalnej. W swojej karierze przeszkolił przeszło 10 000 osób wykonując ponad 900 szkoleń. Absolwent holenderskiej i angielskiej szkoły trenerów (Management for Developmental Foundation i International Resource Development, Polish-English Know-How for Poland). Jest członkiem założycielem GLOBE – The Global Leadership And Organizational Behavior Effectiveness Research Program, którego celem było wypracowanie międzykulturowej teorii efektywnego przywództwa. Jest współautorem książek Podręcznika trenera i Psychologii dla trenerów. Doradza i prowadzi coaching dla menedżerów średniego i wyższego poziomu zarządzania. Jest współtwórcą koncepcji Szkoły Trenerów prowadzonej od 2000 roku przez firmę Moderator oraz twórcą Szkoły Coachingu Menedżerskiego.

 

KOSZT SZKOLENIA: 610 zł netto + VAT (w cenie: materiały szkoleniowe oraz catering kawowy, możliwość zamówienia obiadu – dodatkowo płatne).

PROMOCJA! 570 zł netto – przy wpłacie do 18.11.2016 r.

ZGŁOSZENIA: przyjmujemy do 29.11.2016 r. na adres biuro@kuzniaekspertow.pl

TERMIN: 05.12.2016, godz. 9:00-17:00

MIEJSCE: Poznań, sala szkoleniowa Cienista Office