1

SOLIDNE

WYSZKOLENIE

2

DLA KAŻDEGO!

ADOBE PHOTOSHOP – Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do grafiki

 • Różnice pomiędzy grafiką rastrową i wektorową
 • Formaty plików w grafice rastrowej i bitmapowej
 • Rozdzielczość, skalowanie, kadrowanie, kompresja bezstratna i stratna, modele barwne, profile kolorów i zarządzanie nimi

Wprowadzenie do Adobe Photoshop

 • Zapoznanie z interfejsem programu
 • Korzystanie z palet i dostosowanie ich do potrzeb
 • Klawisze skrótów

Skalowanie i kadrowanie

 • Skalowanie dokumentu
 • Kadrowanie postaci

Warstwy

 • Tworzenia, edycja i porządkowanie warstw
 • Organizacja warstw w grupach
 • Efekty warstw (przenoszenie i wyrównywanie)
 • Używanie okna styli warstw (edycja styli)
 • Mieszanie warstw

Selekcje i maskowanie

 • Narzędzia selekcji
 • Edycja selekcji
 • Zmiana wielkości selekcji
 • Nakładanie maski: quick mask, climping mask

Podstawy fotomontażu i korekcji zdjęć

 • Szparowanie
 • Zmiana tła
 • Kontrast i jasność
 • Obraz HDR
 • Histogram

Praca z tekstem

 • Paleta paragraf i czcionka
 • Nakładanie efektów na tekst
 • Wyrównanie, justowanie, akapity

 

Szczegóły dotyczące szkoleń oraz harmonogram ustalane są indywidualnie w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb szkoleniowych oraz dostępności dla uczestników danego szkolenia.

Każdorazowo prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu ustalenia ilości godzin oraz miejsca, w którym będzie odbywało się szkolenie.

Zapraszamy do rejestracji!

Kontakt telefoniczny: 575-001-499 oraz e-mail: koordynator@kuzniaekspertow.pl