1

SOLIDNE

WYSZKOLENIE

2

DLA KAŻDEGO!

ADOBE PREMIERE – Montaż i postprodukcja filmowa

Wprowadzenie

 • Zapoznanie z programem
 • Dodawanie materiału do linii czasu
 • Dokonywanie podstawowej edycji

Importowanie i organizowanie materiału

 • Konfigurowanie nowego projektu
 • Tworzenie nowych sekwencji
 • Importowanie plików
 • Sortowanie i organizowanie klipów

Podstawowa edycja video

 • Dokonywanie wstępnej edycji
 • Tworzenie nakładek i wstawek
 • Używanie warstw video
 • Używanie narzędzia żyletka
 • Przenoszenie punktów edycji
 • Efektywna nawigacja po linii czasu

Sztuka edycji video

 • Kiedy ciąć
 • Unikanie złej edycji
 • Używanie emocjonalnych odcięć
 • Rozwiązywanie problemów z odcięciami
 • Dopasowywanie akcji

Pomocne techniki edycji

 • Korzystanie z markerów
 • Wymiana klipów
 • Tworzenie alternatywnych cięć
 • Zmiana kolejności klipów na linii czasu

Odłączanie audio od video

 • Ustawianie właściwości klipu
 • Regulacja pozycji klipu
 • Przenoszenie punktu zakotwiczenia
 • Regulacja rozmiaru i obrotu klipu
 • Zmiana prędkości klipu

Atrybuty video

 • Zrozumienie współczynnika proporcji piksela
 • Zrozumienie liczby klatek na sekundę
 • standardach wysokiej rozdzielczości
 • Stosowanie przejść video
 • Efektywne korzystanie z przejść
 • Ustawianie domyślnego czasu przejścia

Praca z audio

 • Przycinanie video do audio
 • Zmiana głośności w czasie
 • Rozwiązywanie problemów z audio

Podstawy kompozycji

 • Wprowadzenie do kompozycji
 • Usuwanie tła koloru zielonego
 • Kompozycja z trybami mieszania

Korekta koloru

 • Regulacja balansu bieli
 • Zwiększanie kontrastu
 • Regulacja jasności
 • Tworzenie koloru kinowego

Tworzenie tytułów

Eksportowanie video

 • Eksportowanie sekwencji video
 • Najbardziej popularne formaty
 • Eksportowanie fragmentów sekwencji

Szczegóły dotyczące szkoleń oraz harmonogram ustalane są indywidualnie w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb szkoleniowych oraz dostępności dla uczestników danego szkolenia.

Każdorazowo prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu ustalenia ilości godzin oraz miejsca, w którym będzie odbywało się szkolenie.

Zapraszamy do rejestracji!

Kontakt telefoniczny: 575-001-499 oraz e-mail: koordynator@kuzniaekspertow.pl