1

SOLIDNE

WYSZKOLENIE

2

DLA KAŻDEGO!

MICROSOFT EXCEL – Podstawowy

Ogólny opis programu Microsoft Excel

Elementy okna programu

Różne typy danych i sposób ich wprowadzania

Poruszanie się po arkuszu

Zaznaczanie zakresów

Zmiana danych w arkuszu

Umiejętność korzystania z wykresów

Wykonywanie obliczeń z wykorzystaniem znaków arytmetycznych oraz wzorów matematycznych

Wykonywanie działań z wykorzystaniem różnego typu funkcji, formuł

Tworzenie wykresów i ich zastosowanie

Wykorzystanie kilku arkuszy w skoroszycie

Drukowanie na wiele sposobów arkuszy oraz wykresów

 

Szczegóły dotyczące szkoleń oraz harmonogram ustalane są indywidualnie w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb szkoleniowych oraz dostępności dla uczestników danego szkolenia.

Każdorazowo prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu ustalenia ilości godzin oraz miejsca, w którym będzie odbywało się szkolenie.

Zapraszamy do rejestracji!

Kontakt telefoniczny: 575-001-499 oraz e-mail: koordynator@kuzniaekspertow.pl