1

SOLIDNE

WYSZKOLENIE

2

DLA KAŻDEGO!

MICROSOFT WORD – Podstawowy

Tworzenie dokumentu i podstawowe operacje

Wprowadzanie tekstu

Edycja ustawień dokumentu

Formatowanie tekstu

Zmiana ustawień czcionki

Edycja akapitów

Rozmieszczanie tekstów

Tabulatory

Ustawianie oraz używanie tabulatorów

Tworzenie dokumentu w oparciu o tabulatory

Listy

Numerowanie

Punktowanie

Listy wielopoziomowe

Nagłówek i stopka

Wstawianie oraz edycja

Praktyczne wykorzystywanie w dokumencie

Tabele

Wstawianie tabeli

Dostosowywanie tabeli do własnych potrzeb

Formatowanie tabeli

Używanie obiektów

Wstawianie obrazów, obiektów ClipArt

Obiekty WordArt

Przygotowywanie końcowe dokumentu

Język i sprawdzanie pisowni

Zapisywanie plików

Drukowanie dokumentów

 

Szczegóły dotyczące szkoleń oraz harmonogram ustalane są indywidualnie w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb szkoleniowych oraz dostępności dla uczestników danego szkolenia.

Każdorazowo prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu ustalenia ilości godzin oraz miejsca, w którym będzie odbywało się szkolenie.

Zapraszamy do rejestracji!

Kontakt telefoniczny: 575-001-499 oraz e-mail: koordynator@kuzniaekspertow.pl