1

SOLIDNE

WYSZKOLENIE

2

DLA KAŻDEGO!

OBSŁUGA KOMPUTERA Z INTERNETEM – Podstawy

Komputer – podstawy (kurs realizowany jest na systemie Windows)

Budowa komputera – podstawy

System Windows – zasady działania

Pliki i foldery

Skróty i ich zastosowanie

Programy – Notatnik, WordPad, Paint, kalkulator i inne

Panel sterowania – zmiana rozdzielczości ekranu, wyglądu pulpitu itp.

Podsumowanie zdobytych informacji i skontrolowanie umiejętności

Dane w komputerze – organizacja

Pliki i foldery

Tworzenie oraz usuwanie plików, folderów i skrótów

Polecenia kopiuj, wklej – działania na plikach i folderach i skrótach

Podsumowanie zdobytych informacji i skontrolowanie umiejętności

Podstawy MS Worda (edytor tekstowy)

Tworzenie dokumentu tekstowego

Tekst i jego formatowanie

Tabele

Grafika w Wordzie

Ustawienia pliku do wydruku

Drukowanie w Wordzie

Podsumowanie zdobytych informacji i skontrolowanie umiejętności

Podstawy obsługi Internetu

Przeglądarki internetowe – Firefox, IE – podstawy obsługi

Zastosowanie internetu

Internet i szukanie informacji

Wirusy i ochrona przed nimi

Podsumowanie zdobytych informacji i skontrolowanie umiejętności

 

Szczegóły dotyczące szkoleń oraz harmonogram ustalane są indywidualnie w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb szkoleniowych oraz dostępności dla uczestników danego szkolenia.

Każdorazowo prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu ustalenia ilości godzin oraz miejsca, w którym będzie odbywało się szkolenie.

Zapraszamy do rejestracji!

Kontakt telefoniczny: 575-001-499 oraz e-mail: koordynator@kuzniaekspertow.pl