1

SOLIDNE

WYSZKOLENIE

2

DLA KAŻDEGO!

Szkolenie w drukarni

Zakończyliśmy szkolenie Marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi i zmianą w firmie produkcyjnej (fabryce) zgodnie z zasadami TOC (Teorii Ograniczeń) dla drukarni z Poznania. Celem szkolenia było wypracowanie w uczestnikach zachowań w zakresie identyfikowania przyczyn, przez które powstają w przedsiębiorstwie sytuacje kryzysowe – tzw. pożary.
Dzięki poznaniu nowych metod uczestnik będzie potrafił znajdować długoterminowe rozwiązania zaopatrzone w wewnętrzny mechanizm usprawniający i kontrolny.
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik zrozumiał zasady dotyczące przede wszystkim kierowania procesem zmian poprzez określanie co zmienić i na co zmienić.