1

SOLIDNE

WYSZKOLENIE

2

DLA KAŻDEGO!

Wystąpienia publiczne i kontakty z lokalnymi mediami

W październiku przeprowadziliśmy szkolenie dla radnych i sołtysów Gminy z woj. wielkopolskiego.

Tematem spotkania były „Wystąpienia publiczne i kontakty z lokalnymi mediami”. Mamy nadzieję, że warsztaty przyczynią się do podwyższenia jakości pracy i wpłyną na pozytywny odbiór uczestników przez społeczność lokalną w ich codziennej pracy na rzecz obywateli.