Metody szkolenia

Activity Based Learning
Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)
Ćwiczenia
Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach, poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.
Feedback
Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.
Pełna aktywizacja
Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji - wzrok, ruch, słuch.
Dyskusja
Panel dyskusyjny, ćwiczenie grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.